הוראת תרבות ישראל - בין הערכי לרלוונטי

הוראת תרבות ישראל - בין הערכי לרלוונטי

Abstract:

האוניברסיטה העברית בירושלים – המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, מכון מופ"ת והוצאת רכס הוציאה לאור סדרה חדשה "הספרייה לחינוך יהודי ע"ש מיכאל רוזנק". זהו הספר הראשון שיצא בסדרה זו. 

פרטים ומידע על הספר והמחבר.

Last updated on 01/03/2018