Calendar

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Jerusalem Forum 2016

Date: 
Mon, 23/05/201617:45-20:00
Location: 
The Education and Social Work Library of The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus Campus

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
האוניברסיטה העברית בירושלים
בשיתוף מכון מופ"ת
בית הספר למחקר ופיתוח בהכשרת עובדי חינוך
והוראה במכללות
הפורום הירושלמי לחינוך יהודי
הספרייה לחינוך יהודי ע"ש מיכאל רוזנק
המפגש יוקדש להשקת הספרים:
גד אופז מ" שיח לוחמים" אל "ארון הספרים היהודי": דור שני ושלישי בקיבוץ -
בחיפוש הזהות היהודית
אהוד לוז כלים שלובים: מחשבות על ציונות ועל חינוך יהודי -
18:15-17:45 התכנסות
18:40-18:15 דברי פתיחה:
פרופ' מנחם הירשמן מרכז מלטון לחינוך יהודי -
ד"ר יהודית שטיימן עורכת וראש הוצאת הספרים, מכון מופ"ת -
גב' שולי רוזנק אייזקס ביתו של פרופ' רוזנק ואשת חינוך - -
הרצאות:
19:20-18:40 מ" שיח לוחמים אל ארון הספרים היהודי"
מוקי צור היסטוריון –
20:00-19:20 משנתו של אהוד לוז לחינוך היהודי ולמחשבת ישראל
פרופ' יונתן כהן מנהל מרכז מלטון –
במהלך האירוע ניתן יהיה לרכוש את הספרים במחיר הנחה.
כמו כן, ניתן לרכוש את הספרים בהוצאת "רכס פרויקטים חינוכיים" טל' – 073-2550000
האירוע יתקיים ביום שני ט"ו באייר תשע"ו ) 23.5.2016 ( בשעה 17:45
בספרייה לחינוך ועבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.
נא אשרו השתתפותכם בטלפון או במייל:
02-5882033/4
melton-centre@savion.huji.ac.il
ההזמנה מהווה אישור כניסה לאוניברסיטה